Julkaisut | Publications

2021

Roine, H., Meriläinen, M. & Kankainen, V. Jamming the assessment: The viability of a Twine game jam as a learning evaluation tool in higher education. The Journal of Play in Adulthood 3(2).

Koskinen, E. & Meriläinen, M. Social Playfulness—Memorable Family Co-play Experiences with Pokémon GO. In: Spanellis A., Harviainen J.T. (eds) Transforming Society and Organizations through Gamification. Palgrave Macmillan, Cham.

Aurava, R., Meriläinen, M., Kankainen, V. & Stenros, J. Game jams in general formal education. International Journal of Child-Computer Interaction.

Meriläinen, M. Crooked Views and Relaxed Rules: How Teenage Boys Experience Parents’ Handling of Digital Gaming. Media and Communication 9(1).

2020

Korhonen, T., Tiippana, N., Laakso, N., Meriläinen, M. & Hakkarainen K. Growing Mind:
Sociodigital participation in and out of the school context. Students’ experiences 2019. Helsinki:
University of Helsinki, Department of Education.

Aurava, R., Meriläinen, M. & Stenros, J. Teacher Views on Game Jamming in Formal General Education. Proceedings of the 14th European Conference on Games Based Learning.

Meriläinen, M., Stenros, J. & Heljakka, K. More than Wargaming. Exploring the Miniaturing Pastime. Simulation & Gaming OnlineFirst.

Meriläinen, M., Aurava, R., Kultima, A. & Stenros, J. Game jams for learning and teaching: A review. International Journal of Game-Based Learning 10(2).

Meriläinen, M. Kohti pelisivistystä : Nuorten digitaalinen pelaaminen ja pelihaitat kotien kasvatuskysymyksenä. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisiä tutkimuksia 66.

2019

Harviainen, J. T. & Meriläinen, M. Educational gamification: Challenges to overcome and to enjoy. In: Hamada, R. et al. (eds) Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning. Translational Systems Sciences, vol 18. Singapore: Springer.

Kankainen, V., Kultima, A. & Meriläinen, M. Motivations of game jam organizers: Case of Finnish game jam community. Proceedings of the 14th International Conference on the Foundations of Digital Games.

Mertala, P. & Meriläinen, M. The best game in the world: Exploring young children’s digital game–related meaning-making via design activity. Global Studies of Childhood OnlineFirst.

Meriläinen, M. & Moisala, M. Älylaitteet ja pelaaminen: peliharrastus osana monipuolista arkea. In: Kosola, S., Moisala, M. & Ruokoniemi, P. (eds) Lapset, nuoret ja älylaitteet – Taiten tasapainoon. Helsinki: Duodecim.

Meriläinen, M. First-Timer Learning Experiences in Global Game Jam. International Journal of Game-Based Learning 9(1).

2018

Meriläinen, M. & Aurava, R. Internal Barriers to Entry for First-Time Participants in the Global Game Jam. Proceedings of the 12th European Conference on Games Based Learning.

2016

Silvennoinen, I. & Meriläinen, M. Nuoret pelissä – Tietoa kasvattajille nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta. 5. uudistettu painos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

”Toimiva pelikasvatus rakentuu pelisivistykselle” In: Pekkala, L., Salomaa, S. & Spišák, S. (eds). Monimuotoinen mediakasvatus. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 1/2016.

2013

”Mitä on pelikasvatus ja miksi sitä tarvitaan?” In: Harviainen, J. T., Meriläinen, M. & Tossavainen, T. (eds). Pelikasvattajan käsikirja. Helsinki: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus.

”Pelien positiiviset vaikutukset” In: Harviainen, J. T., Meriläinen, M. & Tossavainen, T. (eds). Pelikasvattajan käsikirja. Helsinki: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus.

2012

The self-perceived effects of the role-playing hobby on personal development – a
survey report. International Journal of Role-Playing 3.

2011

“It’s Not Just Fun and Games” In: Castellani, A. & Harviainen, J.T. (eds)
Larp Frescos. Affreschi antichi e moderni sui giochi di ruolo dal vivo. Firenze:
Larp Symposium.

Yksi kommentti artikkeliin ”Julkaisut | Publications

Kommentointi on suljettu.