Esitykset ja julkaisut

Esitykseni ja luentoni löydät helpoimmin SlideSharesta.

Julkaisut

2018

Harviainen, J. T. & Meriläinen, M. Educational gamification: challenges to overcome – and to enjoy. Proceedings of the 49th ISAGA conference.

Meriläinen, M. & Aurava, R. Internal Barriers to Entry for First-Time Participants in the Global Game Jam. Proceedings of the 12th European Conference on Games Based Learning.

2016

Silvennoinen, I. & Meriläinen, M. Nuoret pelissä – Tietoa kasvattajille nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta. 5. uudistettu painos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

”Toimiva pelikasvatus rakentuu pelisivistykselle” teoksessa Pekkala, L., Salomaa, S. & Spišák, S. (toim.) 2016. Monimuotoinen mediakasvatus. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 1/2016.

2013

”Mitä on pelikasvatus ja miksi sitä tarvitaan?” teoksessa Harviainen, J. T., Meriläinen, M. & Tossavainen, T. (toim.) 2013. Pelikasvattajan käsikirja. Helsinki: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus.

”Pelien positiiviset vaikutukset” teoksessa Harviainen, J. T., Meriläinen, M. & Tossavainen, T. (toim.) 2013. Pelikasvattajan käsikirja. Helsinki: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus.

2012

The self-perceived effects of the role-playing hobby on personal development – a
survey report. International Journal of Role-Playing 3.

2011

“It’s Not Just Fun and Games” teoksessa Castellani, A. & Harviainen, J.T. (toim.)
Larp Frescos. Affreschi antichi e moderni sui giochi di ruolo dal vivo. Firenze:
Larp Symposium.