Esitykset ja julkaisut

Esitykseni ja luentoni löydät helpoimmin SlideSharesta.

Julkaisut

2019

Kankainen, V., Kultima, A. & Meriläinen, M. Motivations of game jam organizers: Case of Finnish game jam community. Proceedings of the 14th International Conference on the Foundations of Digital Games.

Mertala, P. & Meriläinen, M. The best game in the world: Exploring young children’s digital game–related meaning-making via design activity. Global Studies of Childhood OnlineFirst.

Meriläinen, M. & Moisala, M. Älylaitteet ja pelaaminen: peliharrastus osana monipuolista arkea. Teoksessa Kosola, S., Moisala, M. & Ruokoniemi, P. (toim.) Lapset, nuoret ja älylaitteet – Taiten tasapainoon. Helsinki: Duodecim.

Meriläinen, M. First-Timer Learning Experiences in Global Game Jam. International Journal of Game-Based Learning 9(1).

2018

Harviainen, J. T. & Meriläinen, M. Educational gamification: challenges to overcome – and to enjoy. Proceedings of the 49th ISAGA conference.

Meriläinen, M. & Aurava, R. Internal Barriers to Entry for First-Time Participants in the Global Game Jam. Proceedings of the 12th European Conference on Games Based Learning.

2016

Silvennoinen, I. & Meriläinen, M. Nuoret pelissä – Tietoa kasvattajille nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta. 5. uudistettu painos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

”Toimiva pelikasvatus rakentuu pelisivistykselle” teoksessa Pekkala, L., Salomaa, S. & Spišák, S. (toim.) 2016. Monimuotoinen mediakasvatus. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 1/2016.

2013

”Mitä on pelikasvatus ja miksi sitä tarvitaan?” teoksessa Harviainen, J. T., Meriläinen, M. & Tossavainen, T. (toim.) 2013. Pelikasvattajan käsikirja. Helsinki: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus.

”Pelien positiiviset vaikutukset” teoksessa Harviainen, J. T., Meriläinen, M. & Tossavainen, T. (toim.) 2013. Pelikasvattajan käsikirja. Helsinki: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus.

2012

The self-perceived effects of the role-playing hobby on personal development – a
survey report. International Journal of Role-Playing 3.

2011

“It’s Not Just Fun and Games” teoksessa Castellani, A. & Harviainen, J.T. (toim.)
Larp Frescos. Affreschi antichi e moderni sui giochi di ruolo dal vivo. Firenze:
Larp Symposium.